Caulis Amaranthus sp                                                                                                                                  

Caulis amaranthus,sp

——————————-

Caulis Begonia sp

Caulis begonia,sp

——————————-

Caulis Mirabilis jalapa                                                                       

Caulis mirabilis jalapa

—————————

Folium Citrus sp

Folium citrus,sp    

—————————–

Solanum tuberosum

Solanum tuberosum

—————————–

Hasil Pengamatn Pribadi : Rian Adi Pranata, S.Pd